4.6 звезд, основано на 10 отзывах

Ilūziju Gūstā

RUR 463.81

В наличии

Tikai neilgu brīdi Šelbijai bija lemts izbaudīt laimīgi precētas sievietes dzīviОписание


Iedom t s laimes un re l s dz ves nesakrit ba ir tik dramatiska, ka elbijai nepiecie ams sav kties, lai aptvertu notieko patieso dramatismu

Kad vi as v rs iet boj neskaidros apst k os, elbijai negaidot pietr kst laika s r m un asar m

Savas sievas atst ana ar par du slogu ir tikai prel dija izdomas bag t aundara pa mienu arsen l